Profesorske

Občasno virtualno postajališče profesorjev GAMS-a.
Predmet je namenjen oddelčnemu učiteljskemu zboru inovativnega oddelka