Osnovna šola in vrtec Montessori

Organizator: ZAMS.

Udeleženci: Osnovno izobraževanje je namenjeno pedagoškim delavcem v javnih izobraževalnih ustanovah (svetovalnim delavcem, učiteljem, vzgojiteljem, pedagoškim vodjem) ter študentom pedagoških smeri, ki bi želeli izvedeti več o pedagogiki montessori in o tem, s katerimi elementi je mogoče obogatiti učno-vzgojno delo v javnem šolskem sistemu.

Vsebina izobraževanja: Osnove pedagogike montessori, pogled Marie Montessori na človekov razvoj in posebnosti otrok v različnih starostnih obdobjih, medpredmetno povezovanje v kurikulu montessori, delo z didaktičnimi materiali montessori, pedagogika montessori v javnem vrtcu in šoli, montessori in svetovalno delo. 

Oblika dela: Štiritedensko spletno izobraževanje, ki mu sledi dvodnevno praktično usposabljanje v živo s predavanji, skupinskim delom in praktičnimi prikazi. Udeleženci se lahko dogovorijo tudi za opazovanje neposrednega dela z otroki v vrtcu ali osnovni šoli.

Trajanje izobraževanja: Štiri tedne spletnega dela (48 ur) in dva dni (16 ur) usposabljanja v živo, udeleženci imajo v podporo na voljo vire v spletni učilnici. 

Pridobitev potrdila: Za pridobitev potrdila o opravljenem izobraževanju je potrebna oddaja kratkih spletnih nalog za preverjanje razumevanja vsebin pred pričetkom praktičnega usposabljanja in polna prisotnost na dvodnevnem praktičnem usposabljanju v živo.